Cilj skupa je okupljanje naučnika oko jedne interdisciplinarne teme koja se kroz prizmu slike fokusira na odjeću, analizira je i otkriva njeno identitetsko značenje. Osim što će naučni skup katalogizirati neka od djela iz historijskoumjetničke baštine koja sadrže elemente odjeće prožete identitetskim nabojem, želi se također ukazati i na simbolički značaj odjeće koji ona ravnopravno posjeduje uz svoj funkcionalni i estetski značaj poznat iz svakodnevice. Pitanje identiteta kao potencijalno simboličkog aspekta odijevanja ovdje se čini značajnim zbog opće aktuelnosti u širem kontekstu savremenih umjetničkih stremljenja. Pritom pitanje identiteta na koji se referira kroz odjeću u drugim epohama i historijskoumjetničkim periodima ne gubi na značaju – štaviše, želi se uspostaviti spona između nekad i sad te u konačnici ovladati novim naučnim spoznajama.
Okupljajući naučnike različitih ali srodnih disciplina (historičare umjetnosti, modne sociologe, historičare odjeće i tekstila, teoretičare kulture, filozofe itd.), skup će ponuditi širok spektar aktuelnih odgovora te će, kao takav, otvoriti nove konstruktivne rasprave. Sociološkom fenomenu odijevanja namjera je prići iz raznih pozicija kako bi se ukazalo na slojevitost odjevnog fenomena kao momenta individualnog tjelesnog samopredstavljanja.
Tokom naučnog skupa biće postavljeno nekoliko umjetničkih izložbi bosanskohercegovačkih savremenih umjetnika, što će uspostaviti direktan dijalog između nauke i umjetnosti i time potaknuti na raspravu o najsenzibilnijim temama iz područja odijevanja, identiteta, umjetnosti i kulture. Na taj će način Tekstilni odsjek Tehničkog fakulteta u Bihaću poslužiti kao platforma naučnim izlaganjima, umjetničkim akcijama, multimedijalnim prezentacijama i studentskim radionicama koje krajnje konzekventno propituju funkcionalni, estetski i simbolički značaj odjeće/mode/tekstila.
Time će se Tekstilni odsjek upisati na mapu evropskih akademskih institucija koje, afirmirajući naučni i umjetnički pristup, njeguju istraživački eksperiment u cilju prikupljanja novih naučnih spoznaja iz oblasti teorije slike, ali i iznalaženja novih kreativnih rješenja kroz prizmu savremenog propitivanja problematike tekstila i odjeće.
Izlaganja će biti objavljena u vidu prikladne publikacije na bosanskom i engleskom jeziku, a planirano je i da cijeli skup bude nezaobilazno polazište novim istraživanjima u međunarodnom kontekstu.

U sklopu dvodnevnog Naučnog skupa biće održane i tri izložbe bosanskohercegovačkih savremenih umjetnika: Maje Bajević, Azre Akšamije, Damira Nikšića i Margarete Kern. Na izložbama će biti prikazani radovi koji se izravno referiraju na tematski fokus Naučnog skupa – na pitanje identiteta artikuliranog kroz odjeću. Radovi navedenih umjetnika propituju identitet u njegovom širokom značenjskom spektru: od geopolitičkog identiteta u radu Maje Bajević i Damira Nikšića, religijskog kod Azre Akšamije, pa do dobnog ili čak rodnog identiteta u radovima Margarete Kern. Izložbe bi sa svojim multimedijalnim karakterom trebale na vjerodostojan način ukazati na recentnost tekstilnog, tj. odjevnog elementa u savremenoj umjetnosti i na njegovu snažnu izražajnu mogućnost. Na taj se način odjeći, pored funkcionalnog, estetskog i simboličkog aspekta, dodjeljuje slojevita uloga značenja te ističe aspekt ljudskog tijela kao pozornice osobne odjevne senzacije.
Većina radova navedenih umjetnika do sada nije izlagana u BiH, što izložbama daje dodatni značaj u bosanskohercegovačkom umjetničkom kontekstu.