Ministarstvo nauke i obrazovanja FBiH
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK
Tehnički fakultet BihaćUniverzitet u BihaćuGradska galerija Bihaćmr. sc. Irfan Hošić, Univerzitet u Bihaću


dr. sc. Isak Karabegović, Dekan Tehničkog fakulteta u Bihaću
dr. sc. Zvonko Maković, Sveučilište u Zagrebu
dr. sc. Zinaid Raljević, Univerzitet u Sarajevu
dr. Asja Mandić, Univerzitet u Sarajevu
dr. sc. Hrvoje Jurić, Sveučilište u Zagrebu
mr. sc. Irfan Hošić, Univerzitet u Bihaću
Adnan Dupanović, Gradska galerija Bihać