dr. sc. akademik Tonko Maroević, Institut povijesti umjetnosti u Zagrebu
dr. sc. Adnan Busuladžić, Zemaljski muzej Sarajevo
dr. sc. Zvonko Maković, Sveučilište u Zagrebu
dr. sc. Jerko Denegri, Univerzitet u Beogradu
dr. sc. Ljiljana Ševo, Univerzitet u Banjaluci