Detaljan raspored izlaganja preuzmite u sekciji "PREUZIMANJE".